ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η C & J Clark International Limited με έδρα στην 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, Ηνωμένο Βασίλειο (αρ. μητρώου εταιρείας 00141015) (Clarks) δεσμεύεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική (μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου) ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί η Clarks κάθε προσωπικό δεδομένο που θα συλλέξει η Clarks από εσάς, ή που εσείς θα παρέχετε στην Clarks, ή που θα παρασχεθεί στην Clarks για εσάς από άλλες εταιρείες. Με την είσοδό σας σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε και συναινείτε στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Η Clarks εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τη νομοθετική πράξη περί προστασίας των δεδομένων (Data Protection Act 1998) και άλλους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο του Data Protection Act 1998, η C & J Clark International Limited θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (data controller) για κάθε προσωπικό δεδομένο που θα συλλέξουμε από εσάς, ή που εσείς θα μας παρέχετε, ή που θα μας παρασχεθεί από τρίτους για εσάς.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλέξει η Clarks

  Η Clarks μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Πληροφορίες που μας δίνετε οικειοθελώς: Μπορεί να δώσετε στην Clarks προσωπικές σας πληροφορίες, συμπληρώνοντας φόρμες σε αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας με την Clarks τηλεφωνικά, με e-mail ή με άλλον τρόπο. Κάθε φορά που επιλέγετε να υποβάλετε κάποια φόρμα με προσωπικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και σε κάθε επικοινωνία σας με την Clarks, θα γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες παρέχετε στην Clarks. Κατά κανόνα, η Clarks συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες με τους ανωτέρω τρόπους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημ/νία γέννησης, διεύθυνση email, αρ. τηλεφώνου.
 • Πληροφορίες που δίνετε σε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζεται η Clarks: Η Clarks μπορεί να αποκτήσει προσωπικά σας δεδομένα αν χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που διαχειρίζεται η Clarks. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών στον άλλο ιστότοπο, η Clarks θα σας έχει ενημερώσει ότι οι πληροφορίες σας μπορεί να κοινοποιηθούν εσωτερικά σε επιμέρους υπηρεσίες της Clarks.
 • Πληροφορίες που συλλέγει αυτόματα η Clarks: Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η Clarks μπορεί να συλλέξει αυτόματα ορισμένα δεδομένα μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Δ/νση IP, συσκευή χρήστη, λειτουργικό σύστημα συσκευής, ρυθμίσεις λογισμικού και πρόγραμμα περιήγησης (browser). Αν δεν υποβάλετε άλλες πληροφορίες στην Clarks, αυτό το είδος πληροφοριών μπορεί να μην σας ταυτοποιεί προσωπικά.
 • Πληροφορίες που συλλέγει η Clarks από τρίτους: Η Clarks συνεργάζεται στενά με τρίτα μέρη όπως επιχειρηματικούς εταίρους, εταιρείες προμήθειας λειτουργικών στοιχείων για αυτόν τον ιστότοπο, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους στατιστικών δεδομένων και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης. Αυτές οι εταιρείες μπορεί να δώσουν στην Clarks πληροφορίες που σας αφορούν. Σε αυτή την περίπτωση, τα τρίτα αυτά μέρη θα σας έχουν ενημερώσει κατά τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών ότι ενδέχεται να τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, όπως η Clarks, και θα έχουν λάβει τη συγκατάθεσή σας.

  Πώς μπορεί η Clarks να χρησιμοποιήσει και να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα

  Συμφωνείτε ότι η Clarks μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να διασφαλίσει ότι αυτός ο ιστότοπος θα εμφανίζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς στη συσκευή που χρησιμοποιείτε,
 • για να σας παρέχει πληροφορίες που έχετε ζητήσει (π.χ., αν έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε διαφημιστικά email),
 • για να σας παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει,
 • για να απαντήσει σε ερωτήματά σας για αγαθά ή υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει,
 • για να σας ειδοποιεί για αλλαγές στα αγαθά ή τις υπηρεσίες της Clarks,
 • σε συνδυασμό με πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά την επίσκεψή σας σε άλλους ιστότοπους της Clarks και κατά την επικοινωνία σας με τρίτα μέρη,
 • καθιστώντας τα δεδομένα σας ανώνυμα και ομαδοποιώντας τα με πληροφορίες για άλλους χρήστες του ιστοτόπου για στατιστική, αναλυτική και τεχνική χρήση,
 • κοινοποιώντας τα σε τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται για να εκτελεστεί συμφωνία που έχουμε συνάψει μαζί σας (π.χ., κοινοποίηση του ονόματος και της διεύθυνσής σας σε μεταφορική εταιρεία),
 • κοινοποιώντας τα σε τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία αυτού του ιστοτόπου,
 • κοινοποιώντας τα σε συνεργάτες της Clarks για την παροχή αναλυτικών ή στατιστικών πληροφοριών για τη χρήση του ιστοτόπου ή τα προφίλ των χρηστών,
 • κοινοποιώντας τα σε εταιρεία στην οποία μπορεί να έχουμε πουλήσει τα άυλα ή υλικά περιουσιακά στοιχεία της Clarks (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών),
 • κοινοποιώντας τα σε αστυνομικές και/ή κανονιστικές αρχές, εφόσον: (i) έχουμε λάβει νόμιμο σχετικό αίτημα,
 • ή (ii) συνιστά εύλογη ενέργεια για την επιβολή ή την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου της Clarks, ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας έχουμε συνάψει μαζί σας, ή (iii) συνιστά εύλογη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της διοίκησης, των ανώτερων στελεχών, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των θυγατρικών, των δικαιοπαρόχων, των κατασκευαστών, των πελατών και/ή των προμηθευτών της Clarks,
 • για κάθε άλλο σκοπό και προς κάθε άλλο τρίτο μέρος για τα οποία θα σας ενημερώνουμε περιοδικά με τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής προσωπικών δεδομένων.

Πού φυλάσσει η Clarks τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Clarks μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και/ή να υποβληθούν σε επεξεργασία σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό εκτός του ΕΟΧ, που εργάζεται για την Clarks ή για τρίτο μέρος με το οποίο η Clarks έχει συνάψει σύμβαση. Η Clarks εφαρμόζει εύλογα και αναλογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά, η αποθήκευση και/ή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων, και έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απώλειας, ζημίας ή αθέμιτης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Κίνδυνοι αποστολής δεδομένων μέσω διαδικτύου

Η αποστολή δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Η Clarks καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συνεπώς κάθε παρόμοια αποστολή πραγματοποιείται υπ' ευθύνη σας.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας ξεχωρίζουμε από άλλους χρήστες αυτού του ιστοτόπου. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε την περιήγησή σας πιο ευχάριστη, αλλά και να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο. Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί η Clarks και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιεί θα βρείτε στην πολιτική χρήσης cookies.

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε να ζητήσετε από την Clarks να μην επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που υπάρχει στο τέλος των διαφημιστικών email της Clarks. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με την Clarks ταχυδρομικά στη διεύθυνση 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, Ηνωμένο Βασίλειο, ή με email στη διεύθυνση customercare@clarks.com.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Σύμφωνα με το νόμο Data Protection Act 1998, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές σας πληροφορίες που διατηρεί η Clarks, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με την Clarks ταχυδρομικά στη διεύθυνση 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, Ηνωμένο Βασίλειο, ή με email στη διεύθυνση customercare@clarks.com. Κάθε αίτημα πρόσβασης μπορεί να υπόκειται σε χρέωση 10£ (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα).

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων

Κάθε μελλοντική αλλαγή στην παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων θα αναρτάται σε αυτή τη σελίδα και, αν απαιτείται, θα σας κοινοποιείται μέσω e-mail.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε ταχυδρομικά με την Clarks στη διεύθυνση 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, Ηνωμένο Βασίλειο, ή με email στη διεύθυνση customercare@clarks.com.